Over ons

Wie zijn wij?

Babs Zorg is een bureau dat inwonende zorgverlener met zorgervaring plaatst bij zorgvrager van jong tot oud. Hiermee ondersteunt onze inwonende zorgverlener bij bijvoorbeeld een chronische ziekte, alzheimer, dementie, fysieke beperkingen, huishoudelijk werk en palliatieve zorg. De focus ligt hierbij op ouderenzorg, maar wij bieden ook ondersteuning bij gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Het is een alternatief voor cliënten die niet naar het verpleeg- of verzorgingshuis willen, waar de thuiszorg niet de gewenste zorgmomenten kan invullen of wanneer er min of meer permanent toezicht gewenst is.

Onze inwonende zorgverlener helpt u om u dag te structureren en ondersteunt zij u om uw dagelijkse dingen te blijven doen. De zorgverleners komen uit Tsjechië of Slowakije, ze zijn ervaren, loyaal, betrouwbaar, zeer vriendelijk en vol aandacht voor de zorgvrager. Ze spreken Engels, Duits of soms basis Nederlands. 

Babs zorg verzorgt 1 t/m 3 maanden inwonende zorgverleners. De zorgverleners blijven voor een periode van twee of drie maanden, daarna vindt de wisseling plaats, wij streven erna dat twee dezelfde zorgverlener elkaar om de twee of drie maanden te vervangen. Conform de Nederlandse Arbeidstijdenwet werken zij tussen 35 en 40 uur in de week, verspreidt over 6 dagen, aangezien zij bij u thuis de kost en inwoning hebben kunnen zij de overige tijd van hun aanwezigheid toezicht houden, 1 dag in de week zijn ze vrij.

Mensen in een kwetsbare fase van hun leven kunnen vertrouwen op Babs Zorg. Deze mensen zijn daarmee in veel opzichten afhankelijk van de medewerkers van Babs Zorg. Gedrag van medewerkers is van directe invloed op het geluk van de cliënt. 

Wij bieden u de beste optie:

Concept 1 t/m 3 maanden inwonende zorgverlener

Babs Zorg onderscheidt levert een aantal diensten, die eventueel in combinatie geleverd kunnen worden:

  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Individuele begeleiding
  • Persoonlijke verzorging
  • Palliatieve zorg
  • Jeugdzorg

Huishoudelijke onderteuning   

Het kan gebeuren dat een client door ouderdom, een ziekte of andere omstandigheid tijdelijk niet meer in staat is om alle huishoudelijke taken zelf uit te voeren. Onze inwonende zorgverlener helpt de client bij het uitvoeren van huishoudelijke taken of neemt deze over. Zo blijft de leefomgeving van de client fris en schoon.
Onze professionele inwonende zorgverlener wordt geplaatst bij zorgbehoevende mensen thuis, om te helpen bij het uitvoeren van diverse huishoudelijke taken, bij verplaatsingen in en rond de woning en bij persoonsverzorging. Huishoudelijke verzorging houdt onder meer in dat een warme maaltijd wordt bereid, kleine schoonmaakwerkzaamheden worden verricht zoals vegen, dweilen, de ramen lappen (geen grote lenteschoonmaak), boodschappen, de was en strijken. Indien nodig kan de zorgverlener de cliënt ook helpen bij de persoonlijke hygiëne.
De frequentie van de tussenkomsten hangt in grote mate af van de zelfredzaamheid van de aanvrager, zijn/haar verwanten en andere mantelzorgers. 

Individuele begeleiding 

Soms heeft een client ondersteuning nodig bij dagelijkse activiteiten of gewoon behoefte aan gezelschap. Onze inwonende zorgverlener stelt de client op zijn of haar gemak en biedt een luisterend oor en praktische ondersteuning. Wij kiezen samen voor een zorgverlener die bij het leven en belevingswereld aansluit. Deze helpt de client waar nodig om dag te structureren en ondersteunt waar nodig, zodat de client zelf de dagelijkse dingen kan blijven doen.
Een persoonlijke klik en een goed contact met de inwonende zorgverlener is dan belangrijk. Onze inwonende zorgverlener biedt gezelschap en verleent persoonlijke assistentie. Het is iemand die er altijd voor de client is, alle tijd neemt, luistert en helpt wensen en behoeften te vervullen, zodat de client u de dingen kan blijven doen, die deze echt belangrijk vindt.
De taken kunnen bijvoorbeeld zijn: samen (een deel van) de dag doorbrengen, samen wandelen, een spelletje doen, een goed gesprek voeren, herinneringen ophalen, buitenshuis een activiteit ondernemen, familie en vrienden bezoeken, begeleiding en vervoer naar afspraken uitvoeren of regelen van of ondersteunen bij winkelen. 

Persoonlijke verzorging 

Ouderen die minder goed voor zichzelf zorgen en nauwelijks meer buiten komen of jongere mensen die als gevolg van een medische of andere oorzaak tijdelijk of permanent zichzelf onvoldoende (kunnen) verzorgen? Er komt een moment dat u de persoon waar u om geeft liever niet meer alleen achterlaat. Verhuizen naar een verzorgingstehuis of andere instelling voelt vaak als een permanente en grote stap terug: men moet afscheid nemen van de bekende omgeving, vrienden en bekenden achterlaten, de zelfstandigheid opgeven en komt terecht in een anonieme, onprettige situatie. Dat willen de meesten niet. Dat begrijpen wij en daarom leveren wij in huis persoonlijke verzorging op maat. Onze inwonende zorgverlener verleent dan de juiste zorg in de vertrouwde omgeving. Vaak ligt dit bij persoonlijke verzorging gevoelig: het is ingrijpend om ondersteuning te moeten accepteren bij het wassen en douchen, aankleden, eten en drinken, medicijngebruik en naar het toilet gaan. Onze inwonende zorgverlener werkt zorgvuldig en met toewijding, leert de client goed kennen en verzorgt de client vanuit zijn/haar voorkeuren en behoeften. De client ervaart respect, vertrouwen, zekerheid, waardigheid en behoud van imago. 

Palliatieve zorg 

Palliatieve zorg wordt toegepast wanneer de cliënt niet meer kan genezen. Het doel is om de cliënt een zo lang mogelijk leven te geven met een goede kwaliteit van leven. De wensen, ideeën en beslissingen van de cliënt (autonomie van de cliënt/ vrijheid van de cliënt om zelf beslissingen te nemen) en die van de naasten zijn leidend. Wij realiseren ons dat het voor de omgeving van de cliënt vaak ingrijpend is wanneer hun dierbare ziek is en niet meer beter kan worden en doen er alles aan om een goed en waardig afscheid voor hen mogelijk te maken. Er wordt geprobeerd om ongemakken te voorkomen en klachten te verlichten. Waar mogelijk anticiperen we op klachten en problemen en proberen van te voren te bedenken welke in de nabije toekomst verwacht kunnen worden. Verder begeleidt onze zorgverlener bij omgang met symptomen, het maken van afspraken en begeleiden van het contact met en tussen de verschillende zorgverleners die met elkaar samenwerken (integrale en Multi dimensionale benadering). 

Jeugdzorg 

Babs Zorg biedt desgewenst ook 24/7 ondersteuning aan jonge cliënten. Denk aan jeugdigen met een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap, autistische stoornis ADHD, of andere reden waarom ouders 24/7 hulp aan huis wensen. Sommigen jeugdigen kunnen zich door een handicap of autisme al op jongere leeftijd niet zelfstandig redden. Korte zorgmomenten zijn soms geen goede oplossing, wanneer meer structuur en persoonlijke aandacht noodzakelijk zijn. Onze gespecialiseerde inwonende zorgverlener biedt goede begeleiding en ondersteunt bij de dagelijkse routine. Geluk is een groot goed. 

Uw zorg is onze zorg!

Bij bemiddeling van 24 uurs zorg dag- en nachtzorg, toezicht en begeleiding (in bijna alle gevallen voor 100% betaalbaar vanuit het PGB!).

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This