Hoe werkt het?

Procedure inzet inwonende zorgverlener

Babs zorg verzorgt 1 t/m 3 maanden inwonende zorgverleners. De zorgverleners blijven voor een periode van twee of drie maanden, daarna vindt de wisseling plaats, wij streven erna dat twee dezelfde zorgverlener elkaar om de twee of drie maanden te vervangen. Conform de Nederlandse Arbeidstijdenwet werken zij tussen 35 en 40 uur in de week, verspreidt over 6 dagen, aangezien zij bij u thuis de kost en inwoning hebben kunnen zij de overige tijd van hun aanwezigheid toezicht houden, 1 dag in de week zijn ze vrij. 

In zes stappen naar langdurige thuiszorg

 1. Onze dienstverlening start met een vrijblijvend huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek brengen wij graag samen met u en uw familie uw wensen, behoeften en de zorgvraag in kaart.
 2. In dit gesprek gaan wij samen kijken of inwonende zorgverlener een goede oplossing biedt.
 3. Onze zorgmanager stelt tijdens dit gesprek uw zorg- en clientprofiel op. In overleg met de cliënt en familie worden er afspraken gemaakt over de gewenste dienstverlening, deze worden vastgelegd in een dagschema en zorgplan en bijgehouden in het zorgdossier.
 4. Wanneer de zorgvrager ons toestemming geeft, gaan wij het intake formulier uitwerken en vertalen plus foto en maken wij een vacature offerte. Deze wordt doorgestuurd naar de zorgbureaus waar wij mee samenwerken. 
 5. Wanneer de geschikte zorg au pair gevonden is, zij wordt vervolgens getest op haar geschiktheid voor de functie en ontvangt u hiervan de cv. Wij adviseren u kennis te maken met de zorgverlener middels (video)bellen. Zo krijgt u een beter beeld van de zorgverlener.
  Indien nodig kan de zorgmanager u adviseren bij het maken van een keuze. 
 6. Wanneer u akkoord gaat met de komst van de zorg au pair en de startdatum. Wij gaan de reis van de zorg au pair voor u organiseren.

   

  Twee modelovereenkomsten   

Voor het plaatsen van een inwonende zorgverlener, zal er gebruik worden gemaakt van 2 modelovereenkomsten.

Overeenkomst 1
modelovereenkomsten van de SVB (sociale verzekeringsbank).
Overeenkomst 2
Overeenkomst tussen de budgethouder en Babs Zorg Bureau. 

Betaling van het persoonsgebonden budget (PGB) en de Zorgprofiel

Onze dienstverlening kan altijd particulier worden betaald, maar de meeste cliënten komen op grond van hun ziektebeeld en de daaraan gerelateerde zorgzwaarte in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (PGB).

Wanneer er een WLZ-indicatie is vastgesteld kunt u een PGB aanvragen. 

Het PGB budget dekt de kosten voor de zorg al geheel vanaf een minimale zorgindicatie ZZP 5.

Het zorgzwaarte profiel (ZZP) wordt vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Voor het aanvragen van een zorgzwaarte profiel (indicatie) en PGB moet een procedure doorlopen worden. 

Evaluatiemomenten en borging van de kwaliteit van onze dienstverlening

Onze organisatie vindt het belangrijk om regelmatig op de hoogte te zijn van de afgesproken dienstverlening te evalueren. Zorg dient professioneel en op een verantwoorde wijze te worden verleend.
De zorgmanager is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt of familie. De zorgverlener zal dagelijkse een rapportage uitbrengen over de voortgang van de zorgverlening. Deze rapportage zal tijdens de evaluatie worden besproken met u als klant en de zorgmanager als tussenpersoon. Op deze manier kan door de zorgmanager direct worden ingegaan op vragen van u of de zorgverlener. Buiten de evaluatiemomenten om is de zorgmanager altijd telefonisch te bereiken tijdens kantooruren.

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This