Ouderen Zorg

Zorg Au pair voor Ouderen zorg

Inwonende zorg Au pair voor ouderen Zorg

Merkt u dat uw ouders niet meer in staat zijn om zelfstandig voor zichzelf te zorgen!! 
Ervaart u beperkingen door uw geheugen bijvoorbeeld door Dementie, Alzheimer, Parkinson of een Handicap, Multiple Sclerose,  Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) etc ?
Dit kan op zowel geestelijk als lichamelijk gebied zijn!! 
Ouders die minder voor zichzelf koken en nauwelijks meer buiten komen?
Er komt een moment dat u ze liever niet meer alleen achterlaat, omdat ze niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen. 
Een oudere die verhuist naar een verzorgingshuis ervaart dat als het afscheid nemen van de zelfstandigheid. En dat willen de meeste ouderen niet. Dat begrijpen wij en daarom leveren wij ouderenzorg op maat. Zodat u met Zorg Au pair  thuiszorg de juiste zorg krijgt in uw vertrouwde omgeving. 
Wij kiezen samen voor een zorg au pair die bij uw leven en belevingswereld aansluit.
Ons Zorg Au pair helpt u om de dag te structureren en ondersteunt zij of hij u om zelf uw dagelijkse dingen te blijven doen. 
Ouderenzorg is bedoeld om ondersteuning te bieden aan mensen die bij het ouder worden meer en vaker last krijgen van verschillende aandoeningen.

Maak direct afspraak

Wat kost een inwonende zorgverlener?
De kosten 24 uur zorg aan huis:
De kosten van een inwonende zorgverlener liggen zo tussen € 2.500 tot € 3.000 euro per maand bij fulltime (36 – 40 uur) zorg. De kosten zijn afhankelijk van het niveau en de ervaring van de zorgverlener en de intensiteit van de te verlenen zorg en gebaseerd op de verlening via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De zorgverlener komt dus via de SVB gewoon bij u in dienst. De kosten van een inwonende zorgverlener kunnen worden gefinancierd vanuit uw Persoons Gebonden Budget (PGB).  
Wat we ook precies met elkaar afspreken, in alle situaties leidt het inzetten van een inwonende zorgverlener tot veel lagere kosten dan de traditionele zorgvormen.
Loopt het aantal uren op of bij zeer complexe en intensieve situaties dan kan het bemiddelingsbureau  tweede zorgverlener inschakelen zodat zij kunnen afwisselen met hun werk zodat het goed aan de Nederlandse Arbeidstijdenwet voldoet. De inzet varieert van dagelijkse zorg tot zeer intensieve 24-uurs zorg.  Ook kan er een combinatie gemaakt worden van een inwonende zorgverlener met andere vormen van zorgverlening zoals mantelzorg of particuliere zorg.
Een Zorgverlener  is daardoor bereikbaar voor iedereen en wordt vergoed uit een persoonsgebonden budget (pgb). Iedereen met een indicatie komt voor een pgb in aanmerking en heeft daarmee een vrije keuze van zorg.

Zorg Au pair bestaat uit drie standaard mogelijkheden:
1) Huishoudelijke verzorging       €2500
Huishoudelijke verzorging
 of diensten voor het gezin en de bejaardenhulp is een vorm van thuiszorg  waarbij professionele hulpverleners bij zorgbehoevenden mensen thuis komen om te helpen bij het  uitvoeren van diverse huishoudelijke taken, bij verplaatsingen in en rond de woning en bij persoonsverzorging.
De frequentie van de tussenkomsten hangt in grote mate af van de zelfredzaamheid van de aanvrager en zijn/haar verwanten.
Huishoudelijke verzorging houdt onder meer in dat een warme maaltijd wordt bereid, eerder kleinschalig poetswerk wordt verricht zoals vegen, dweilen, de ramen lappen (geen grote lenteschoonmaak), boodschappen, de was en de strijk worden gedaan. Indien het nodig is zal de verzorgende de cliënt ook helpen bij de persoonlijke hygiëne.

2) Huishoudelijke   en persoonlijke verzorging, begeleiding individueel        €3000 
3) Huishoudelijke en persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en verpleging €3700 
Indien de zorg verleend moet worden door een hoger gekwalificeerde zorgverlener met extra of specifieke ervaring is vanaf €4500 dan moet er een BIG geregistreerde verpleegkundige worden ingezet.  
Meer informatie over zorgverlener en wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Maak direct afspraak 055- 5347232

    Lees wat zorgvragers zeggen over ons

    door mvrw. Homayer, Amsterdam

    "Thanks Babs Zorg Bureau: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

    Share This