Palliatieve zorg aanvraagformulier

Contactgegevens

Uw indicatie

Uw zorgaanvraag

Palliatieve zorg heeft niet als doel om de patiënt te genezen. Deze zorg wordt toegepast wanneer de patiënt niet meer kan genezen. Het doel is echter om de patiënt een zo lang mogelijk leven te geven met een goede kwaliteit van leven. Dit gaat volgens de eigen wensen en keuzes van de patiënt. Er wordt geprobeerd om ongemakken te voorkomen en klachten te verlichten.

Belangrijke onderwerpen die te maken hebben met palliatieve zorg zijn: Kwaliteit van leven van de cliënt. Daar vallen de wensen en behoeften van de cliënt en naasten onder. De omgang met symptomen (symptoommanagement). Afspraken maken en gezamenlijke besluitvorming. De wensen, ideeën en beslissingen van de cliënt (autonomie van de cliënt/ vrijheid van de cliënt om zelf beslissingen te nemen).De zorg wordt verleend door verschillende zorgverleners die met elkaar samenwerken (integrale en multidimensionele benadering).De zorg is ook gericht op de naasten. Voor de omgeving van de cliënt is het vaak ingrijpend wanneer hun dierbare ziek is en niet meer beter kan worden.Anticiperen en proberen van te voren te bedenken welke klachten en problemen in de nabije toekomst verwacht kunnen worden.

Belangrijke onderwerpen die te maken hebben met palliatieve zorg zijn:

  • Kwaliteit van leven van de cliënt. Daar vallen de wensen en behoeften van de cliënt en naasten onder.
  • De omgang met symptomen (symptoommanagement).
  • Afspraken maken en gezamenlijke besluitvorming.
  • De wensen, ideeën en beslissingen van de cliënt (autonomie van de cliënt/ vrijheid van de cliënt om zelf beslissingen te nemen).
  • De zorg wordt verleend door verschillende zorgverleners die met elkaar samenwerken (integrale en multidimensionele benadering).
  • De zorg is ook gericht op de naasten. Voor de omgeving van de cliënt is het vaak ingrijpend wanneer hun dierbare ziek is en niet meer beter kan worden.
  • Anticiperen en proberen van te voren te bedenken welke klachten en problemen in de nabije toekomst verwacht kunnen worden.
Share This