Veel Gestelde Vragen

Veel Voorkomen Vragen

Waarom kiezen mensen voor Babs Zorg? 

  • Een zorg Au pair van de Babs Zorg  zorgt voor u. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan helpen met opstaan, aankleden, douchen, boodschappen doen, koken, samen eten en wandelen. Onze zorgverlener verricht echter geen medische handelingen. Hiertoe zijn ze niet bevoegd. Als u puur medische zorg nodig heeft, kunt u zich daarvoor wenden tot de lokale thuiszorg.
  • Er zijn veel cliënten die al voor u in aanmerking zijn gekomen met Babs Zorg Bureau en die mensen hebben onze daden gewaardeerd met een hoge cliënttevredenheid, namelijk een 9.
  • Wij kennen geen wachtlijsten.
  • Wij kijken naar wat mogelijk is in plaats van wat onmogelijk lijkt.
  • Wij werken samen met verschillende buitenlandse Zorg Bureaus die ons binnen een korte tijd een beschikbare zorg Au pair kan voorstellen

Wat kost 24-uurs thuiszorg van Babs Zorg 

1) Huishoudelijke verzorging    met   een Engelstalige of Duitstalige inwonende zorgverlener €800,- per week.

2) Huishoudelijke   en begeleiding individueel met een Engelstalige of Duitstalige inwonende zorgverlener is vanaf € 1100,- per week.

3) Huishoudelijke en persoonlijke verzorging, begeleiding individueel met een Engelstalige of Duitstalige inwonende zorgverlener is tussen 1300,- en 1500,- per week

4) Huishoudelijke en persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en verpleging met een Engelstalige of Duitstalige inwonende zorgverlener is vanaf 1600,- per week

Is dit veel geld?  

Nee, zeker niet als u ziet wat u ervoor krijgt. U krijgt iemand permanent in huis die u te allen tijde kan bijstaan. De zorghulp neemt een deel zorg van u of uw naaste over waardoor er weer rust in huis komt.  

Hoe zit met vrij uren of vrij dagen van de zorg Au pair
Conform de Nederlandse Arbeidstijdenwet werken zij tussen 35 en 40 uur in de week, verspreidt over 6 dagen, aangezien zij bij u thuis de kost en inwoning hebben kunnen zij de overige tijd van hun aanwezigheid toezicht houden, 1 dag in de week zijn ze vrij. 

Blijft de zorgverlener ook tijdens de feestdagen?
Tijdens de feestdagen Pasen en Kerst/Oud & Nieuw, heeft de zorgverlener recht op vakantie. Zij bepalen zelf of zij zorg, ondersteuning en begeleiding willen blijven verzorgen in de vakanties. U dient er dus rekening mee te houden dat er mogelijk een alternatief nodig is tijdens de kerstperiode en/of paasdagen. Uiteraard wordt er binnen de planning zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Wanneer de zorgverlener er voor kiest om door te werken, betaald u hiervoor € 272,- feestdagenvergoeding extra. De feestdagenuitkering  worden betaald vanuit het PGB. 

Hoogte van de feestdagenuitkering

De feestdagenuitkering is maximaal € 272,- per jaar per zorgverlener. Over dit bedrag moet uw zorgverlener nog belasting betalen. Doen wij de salarisadministratie voor uw zorg­verlener? Dan worden loonheffingen en eventuele werkgeverslasten door ons ingehouden. Het nettobedrag wordt dan aan uw zorgverlener betaald.
Betaalt u uw zorgverlener uit een budget van het zorgkantoor (Wlz)? Dan mag u maximaal   € 272,- per kalenderjaar als feestdagenuitkering betalen. Betaalt u uw zorgverlener uit een budget van de gemeente (Wmo- of Jeugdwet-budget)? Vraag dan aan uw gemeente of u de feestdagenuitkering mag geven. Vanuit een Zvw-budget mag geen feestdagenuitkering betaald worden. Download hier op voor feestdagenuitkering formulier https://www.svb.nl

Kan de zorgverlener mijn wonden verzorgen?
Er wordt géén medische zorg verleend door de zorg au pair. Hiervoor werken wij samen met andere thuiszorgorganisaties. Wij organiseren het graag voor u.  

Hoeveel vrije tijd moet ik mijn zorgverlener geven?
Minimaal één dag per week. Dit kan in overleg met elkaar ingevuld worden. Tijdens deze uren mag de zorgverlener de woning daadwerkelijk verlaten.  

Wordt de zorgverlener ingeschreven op mijn adres?
Nee, zij (of hij) wordt gedetacheerd vanuit Tsjechje,  Slowakije of Polen en blijft daar ook ingeschreven. 

Heeft de zorg au pair een eigen badkamer nodig?
De zorgverlener moet gebruik kunnen maken van bad of douche, maar hoeft geen eigen badgelegenheid te hebben. 

Zijn er nog extra kosten aan de 24-uurs zorg verbonden?
U betaalt de reiskosten voor de zorgverleners, € 75,- per enkele reis. Als de zorgverleners elkaar elke twee maanden afwisselen dan komt dat op zo’n € 900,- per kalenderjaar. Wisselen ze elkaar vaker af dan wordt het bedrag iets hoger, wisselen ze minder vaak dan worden de kosten ook minder. 

Kan mijn hulpverlener met mijn pinpas boodschappen doen?
Nee, uw zorgverlener heeft geen toegang tot uw financiën en uw pinpas. Uw zorgverlener krijgt van u contant geld. Aan de hand van aankoopbewijzen/ bonnetjes worden de uitgaven overlegt. 

Kan de zorgverlener gebruik maken van mijn auto?
Ja, dat kan indien de zorgverlener in het bezit is van een rijbewijs. Het is wel belangrijk om uw autoverzekering hiervan op de hoogte te stellen. 

Heb ik recht op een PGB?
U komt in aanmerking voor een PGB als u een zorgindicatie heeft. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Het CIZ stelt de zorgindicatie vast. (Zie de vraag hieronder) De hoogte van de indicatie bepaalt vervolgens de hoogte van het PGB. 

Wat is een PGB? 
Het persoonsgebonden budget (PGB) is een door de overheid beschikbaar geldbedrag waarmee u zelf inwonende zorg kunt inkopen. Het persoonsgebonden budget wordt vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gefinancierd.
Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten. 

  • Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Pgb uit de Jeugdwet
  • Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

U kunt een zorgindicatie aanvragen  bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De klanten van Babs Zorg Bureau ontvangen een persoonsgebonden budget (PGB) uit Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hiermee kan de zorg ingekocht worden. Onze 24 – uurs zorg is 100% betaalbaar vanuit dit Persoonsgebonden budget (PGB). 

Wordt de 24-uurs zorg vergoed door de ziektekostenverzekering?
Nee, de 24-uurs zorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit de Wlz kunt u de 24-uurs zorg inkopen als u een indicatie heeft. 

Hoe vraag ik zorg aan vanuit de Wlz?
Uw aanvraag in vier stappen
In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen. 

Hoe vraag ik een zorgindicatie bij het CIZ aan?
Mensen die langdurig zorg nodig hebben kunnen een zorgindicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op www.ciz.nl. Wij helpen u hier graag bij. 

Wat is de hoogte van mijn PGB ?
Dat kunt u zien op de tarieventabel PGB 2021. Aan de hand van de hoogte van het zorgprofiel  ziet u welk bedrag u per jaar te besteden heeft.
Ik ontvang een PGB voor de Wet maatschappelijke gemeente (Wmo) van de gemeente. Kan ik deze ook gebruiken om 24 uurs zorg in te kopen?
Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. 

Wat is de rol van het zorgkantoor?
Het zorgkantoor buigt zich over uw keuze voor de invulling van uw PGB. Hoe dat precies in zijn werk gaat vindt u  hier . 

Wat wordt verstaan onder trekkingsrecht?
Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.  

Is de taal een probleem? 
Nee, in bijna alle gevallen blijkt dat geen enkel probleem. Onze zorg Au pair spreken Duits of Engels. Dit wordt met u afgestemd tijdens de intake die we doen voor we op zoek gaan naar een passende hulp. Meestal leert de zorg Au pair snel een aantal nuttige woorden. Hierdoor is noodzakelijke communicatie geen probleem. U woont samen in één huis en zult in korte tijd aan elkaar gewend raken.   

Wat houdt ‘inwonende’ precies in? 
Dit houdt in dat de zorg  Au pair bij u in huis komt wonen. U heeft hiervoor minimaal een aparte kamer met een bed beschikbaar. De zorgverlener maakt gebruik van uw keuken, badkamer en eet met u mee. De kosten hiervoor zijn voor u en komen bovenop de vergoeding voor onze dienst. 
 

Hoe is de zorg Au pair  verzekerd? 
De zorg Au pair is in het land van herkomst verzekerd. Die verzekering is ook geldig in Nederland. Daarnaast is ook De Babs Zorg Bureau verzekerd voor eventuele schade die een zorgverlener bij u veroorzaakt.  

Hoe lang blijft een zorg Au pair? 
U kunt uitgaan van een periode van 3 maanden. Daarna wordt de zorg Au pair gewisseld met een andere zorg Au pair. Onze streven zijn dat u 2 vaste zorgverlener heeft die elkaar afwisselen. Een langere of een kortere periode dan 3 maanden is bespreekbaar, onder andere in overleg met de zorg Au pair.  

Ik heb medische verzorging nodig, kan dat ook? 
De zorg Au pair is niet bevoegd om in Nederland medische zorg te verlenen, ook al kunnen ze dit meestal wel of hebben ze de benodigde diploma’s die gelden in het thuisland. Voor medische hulp verwijzen wij u naar de lokale thuiszorg. De zorg Au pair en de medische thuiszorg vullen elkaar aan. Samen is de zorg compleet geregeld.  

Hoe komt mijn zorg Au pair naar Nederland? 
De Babs Zorg  begeleidt de reis van hun thuisland naar Nederland, tot aan uw voordeur en vice versa. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken.  

Hoe is de begeleiding geregeld? 
Uw zorgcoördinator neemt geregeld contact met u op om te overleggen of alles naar wens is. Wij streven naar een perfecte match tussen u en uw zorg Au pair omdat we weten hoe belangrijk dat is. Als dat nodig is, overleggen we ook met de zorg Au pair. Zowel u als uw zorg Au pair moeten beide tevreden zijn. 

Is de zorg Au pair gediplomeerd? 
Jazeker, bijna alle zorg Au pair hebben in hun thuisland een opleiding in de zorg gevolgd. Nog belangrijker de meeste zorg Au pairs hebben ook al ervaring in de zorg. Na de intake selecteren wij voor u een selectie van zorghulpen. Bij die selectie staan tevens de opleidingen en werkervaring aangegeven. 

Kunnen we met een zorg Au pair spreken voor hij/zij naar Nederland komt? 
Dat is zeker mogelijk. Sterker nog, wij raden u zelfs sterk aan om dat te doen. U kunt altijd bellen en in de meeste gevallen kan dit ook via Skype zodat u echt ‘live’ kennis kunt maken met een zorg Au pair. 

Ik ben niet tevreden met de zorg Au pair. Wat nu?
Dan kunt u direct contact opnemen met uw zorgcoördinator. Uw zorg is te belangrijk om er ontevreden over te zijn. Want uw zorg is onze zorg!  

 

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This