Wat is een PGB?

Wat is een Persoons Gebonden Budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een door de overheid beschikbaar gesteld geldbedrag waarmee u zelf inwonende zorg kunt inkopen. Het persoonsgebonden budget wordt vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gefinancierd.
Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten.

  1. Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)
  2. Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  3. Pgb uit de Jeugdwet
  4. Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

U kunt een zorgindicatie aanvragen  bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De klanten van Babs Zorg Bureau ontvangen een persoongebonden budget (PGB) uit Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hiermee kan de zorg ingekocht worden. Onze 24 uurs zorg is 100% betaalbaar vanuit dit Persoonsgebonden budget (PGB).

Heb ik recht op een PGB?
U komt in aanmerking voor een PGB als u een zorgindicatie heeft. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Het CIZ stelt de zorgindicatie vast. (Zie de vraag hieronder) De hoogte van de indicatie bepaalt vervolgens de hoogte van het PGB.
Hoe vraag ik zorg aan vanuit de Wlz?
Uw aanvraag in vier stappen 
In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen.

Wat is de hoogte van mijn PGB ?
Dat kunt u zien op de tarieventabel PGB 2019. Aan de hand van de hoogte van het zorgprofiel  ziet u welk bedrag u per jaar te besteden heeft.
Ik ontvang een PGB voor de Wet maatschappelijke gemeente (Wmo) van de gemeente. Kan ik deze ook gebruiken om 24 uurs zorg in te kopen?
Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg Bureau: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This