Wat is een PGB?

Wat is een Persoons Gebonden Budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een door de overheid beschikbaar gesteld geldbedrag waarmee u zelf inwonende zorg kunt inkopen. Het persoonsgebonden budget wordt vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gefinancierd. 

PGB aanvragen in 5 stappen

Via 5 eenvoudige stappen kunt u een PGB aanvragen. Aan de hand van een persoonsgebonden budget kunt u zelf bepalen waar u, uw zorg inkoopt. U kunt uw budget uitsluitend inzetten voor: 

  • Verpleging;
  • Persoonlijke verzorging;
  • Begeleiding;
  • Hulp bij het huishouden; 

Stap 1: Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt welke zorg u nodig heeft

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (PGB), dient u eerst een zorgindicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt namelijk óf u in aanmerking komt voor zorg en welke zorg dit dan moet zijn.  U krijgt binnen 6 weken uitsluitsel vanuit het CIZ.  Hierbij ontvangt u dan een indicatiebesluit met daar in vermeld voor welke zorg u in aanmerking komt. 

Aanvraag CIZ indicatie in vier stappen
In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen. 

Stap 2: Een PGB aanvragen bij het zorgkantoor

Om een persoonsgebonden budget aan te kunnen vragen dient u gebruik te maken van het PGB aanvraag formulier en budgetplan  hier te download en (https://www.vgz-zorgkantoren.nl/consumenten/pgb/pgb-aanvragen) of van het zorgkantoor in uw regio. Een budgetplan (hoe wilt u, uw PGB gaan besteden?) en optioneel ook een persoonlijk plan. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een afspraak met het zorgkantoor. Samen met u wordt bepaald of het persoonsgebonden budget voor u de juiste oplossing is.
Kijk even naar de zorgkantoor van uw regio (https://www.zn.nl/Zorgkantoren). 

Stap 3: Het zorgkantoor kent het PGB toe

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt u een zogenaamde toekenning van het persoonsgebonden budget. Aan de hand van de benodigde zorg (weergegeven in de zorgindicatie van het CIZ) wordt bepaald hoe hoog het persoonsgebonden budget zal zijn. Wanneer u ouder bent dan 18 jaar dient u wel iedere maand een eigen bijdrage te doen, die niet betaalbaar is vanuit het persoonsgebonden budget. Op  www.hetcak.nl kunt u bepalen wat u ongeveer per maand kwijt zult zijn aan eigen bijdrage.
De gemiddelde toegekende PGB is vanaf WLZ indicatie 5.  Vanaf een WLZ-indicatie 5 zal de zorg u vrijwel niets kosten. 

Stap 4: Het sluiten van een zorgovereenkomst

U kunt nu zelf uw zorg gaan inkopen bij de zorgverlener van uw keuze. Dit kan bij naaste familie, een zorginstelling, particuliere organisatie of ZZP’er zijn. Let hier bij wel op dat u uw PGB alleen kunt inzetten voor; 

  • Verpleging;
  • Persoonlijke verzorging;
  • Begeleiding;
  • Hulp bij het huishouden;

Wanneer u heeft bepaald, sluit u samen met de zorgverlener een zorgovereenkomst waarin vermeldt staat welke zorg u heeft ingekocht en wat deze zorg kost. Dit doet u in de vorm van een zorgbeschrijving. Hiervoor ontvangt u een daarvoor bestemd model vanuit het zorgkantoor. Hierin staat vermeld welke zorg u nodig heeft en welke zorg de betreffende zorgverlener u aanbiedt. 

Stap 5: Het declareren van uw kosten bij de SVB

Wanneer uw zorgbeschrijving is goedgekeurd en de overeenkomsten zijn verwerkt kunt u de kosten voor de zorgverlener declareren. U kunt hiervoor gebruik maken van Mijn PBG van de SVB. U kunt hiermee digitaal declaraties doorgeven. Dit kan ook schriftelijk, maar digitaal gaat sneller. 

Zorg inkopen via Babs Zorg

Wanneer u een persoonsgebonden budget heeft verkregen is het mogelijk om uw zorg in te kopen via Babs Zorg. Als zorginstelling die bemiddelen bij 24 uurs particuliere thuiszorg voorzien wij u van de zorg die in uw specifieke situatie wenselijk is. Wij zorgen er voor dat u of uw naaste geholpen wordt bij de dagelijkse bezigheden. Indien u 24 uurs zorg via Babs Zorg Bureau wenst te ontvangen dan ondersteunen en begeleiden wij u in uw PGB aanvraag. 

Wat is de hoogte van mijn PGB ?

Dat kunt u zien op de tarieventabel PGB 2021. Aan de hand van de hoogte van het zorgprofiel  ziet u welk bedrag u per jaar te besteden heeft.

Maak direct vrijblijvend huisbezoek afspraak 055 – 5347232

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This