Over ons

Wie zijn wij?

Wij zijn een inwonenzorgverlenerbureau met 16 jaar ervaring in de zorg voor jonge en oudere mensen.
Wij hebben verschillende soorten ervaringen opgedaan waarbij wij ervan zijn overtuigd dat wij de beste keuze zijn als een inwonenzorgverlenerbureau.
Wij maken het mogelijk dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen doordat wij onze professionele zorgverlener bij deze groep mensen te plaatsen.
De inwonen zorgverlener zien wij als een verlichting bij oudere mensen die thuis graag willen blijven wonen.
En als uw kind het liefst thuis blijft wonen en de zorg aan huis wilt inhuren, kunt u kiezen voor inwonen zorgverlener.

Wij bieden u de beste optie:

Concept 1 t/m 3 maanden inwonen zorgverlener

In de  Huishoudelijke verzorging, in de Individuele begeleiding, in de Persoonlijke verzorging en in de Palliatieve zorg.

Met een inwonen zorgverlener kan u het eigen leven en beleven verrijken, rust en zekerheid creëren. 

Huishoudelijke verzorging 

Wij kunnen ons prima voorstellen dat u door ouderdom, een ziekte of tijdelijk niet meer in staat bent om alle huishoudelijke taken zelf uit te voeren.

Onze inwonen zorgverlener kan in dat geval uw huishoudelijke taken overnemen of u helpen bij het uitvoeren van een aantal taken. Een fris en schoon huis is natuurlijk altijd fijn.
Onze inwonen zorgverlener kan in dat geval uw huishoudelijke taken overnemen of u helpen bij het uitvoeren van een aantal taken. Een fris en schoon huis is natuurlijk altijd fijn.
Onze professionele inwonen zorgverlener wordt geplaatst bij zorgbehoevende mensen thuis om te helpen bij het uitvoeren van diverse huishoudelijke taken, bij verplaatsingen in en rond de woning en bij persoonsverzorging.
De frequentie van de tussenkomsten hangt in grote mate af van de zelfredzaamheid van de aanvrager en zijn/haar verwanten.
Huishoudelijke verzorging houdt onder meer in dat een warme maaltijd wordt bereid, eerder kleinschalig poetswerk wordt verricht zoals vegen, dweilen, de ramen lappen (geen grote lenteschoonmaak), boodschappen, de was en de strijk worden gedaan.
Indien het nodig zal zijn dan kan de zorgverlener de cliënt ook helpen bij de persoonlijke hygiëne.

Individuele begeleiding

Wanneer u ondersteuning nodig heeft of gewoon behoefte aan gezelschap, dan is het fijn als dit door iemand gebeurt waarbij u zich op uw gemak voelt. Ook al heeft u ondersteuning en zorg nodig,  begrijpen wij dat dit moet gebeuren op de manier zoals u dat wenst.

Wij kiezen samen voor een zorg au pair die bij uw leven en belevingswereld aansluit.
Ons Zorg Au pair helpt u om de dag te structureren en ondersteunt zij of hij u om zelf uw dagelijkse dingen te blijven doen.
Een persoonlijke klik en een goed contact met uw inwonen zorgverlener is dan belangrijk. Ons inwonen zorgverlener kan zowel gezelschap bieden en als persoonlijke assistante zijn. Het is iemand die er voor u is, alle tijd voor u heeft, die luistert, helpt u met uw wensen en behoeften te vervullen echt de dingen doet die u belangrijk vindt.
De taken kunnen bijvoorbeeld zijn: samen (een deel van) de dag doorbrengen, samen wandelen, een spelletje doen, een goed gesprek voeren, herinneringen ophalen, buitenshuis een activiteit ondernemen, bezoek aan familie en vrienden, begeleiding en vervoer naar afspraken of bij winkelen, organiseren en herinneren aan afspraken, een luisterend oor bieden, samen bewegen en het bereiden van maaltijden.

Persoonlijke verzorging

Ouders die minder goed voor zichzelf koken en nauwelijks meer buiten komen?
Er komt een moment dat u ze liever niet meer alleen achterlaat, omdat ze niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen.
Een oudere die verhuist naar een verzorgingshuis ervaart dit als het afscheid nemen van de zelfstandigheid. De angst om alleen, in een anonieme of onprettige situatie terecht te komen staan. En dat willen de meeste ouderen niet. Dat begrijpen wij en daarom leveren wij ouderenzorg op maat. Zodat u met Zorg Au pair de juiste zorg krijgt in uw vertrouwde omgeving.
Vooral bij persoonlijke verzorging is het moeilijk wanneer je afhankelijk wordt van anderen. Het is ingrijpend om ondersteuning te accepteren bij het wassen en douchen, aankleden, eten en drinken en naar toilet gaan. In dergelijke situaties gaat het vooral om respect, vertrouwen, zekerheid, waardigheid en eigen imago. Onze inwonen zorgverlener werkt zorgvuldig en met toewijding, leert  zij u goed kennen en het verzorgen van u vanuit uw voorkeuren en behoeften

Palliatieve zorg 

Palliatieve zorg heeft niet als doel om de patiënt te genezen. Deze zorg wordt toegepast wanneer de patiënt niet meer kan genezen. Het doel is echter om de patiënt een zo lang mogelijk leven te geven met een goede kwaliteit van het leven. Dit gaat volgens de eigen wensen en keuzes van de patiënt. Er wordt geprobeerd om ongemakken te voorkomen en klachten te verlichten.

Belangrijke onderwerpen die te maken hebben met palliatieve zorg zijn:

   • Levenskwaliteit van de cliënt.
   • Daar vallen de wensen en behoeften van de cliënt en naasten onder.
   • De omgang met symptomen (symptom management).
   • Afspraken maken en gezamenlijke besluitvorming.
   • De wensen, ideeën en beslissingen van de cliënt (autonomie van de cliënt/ vrijheid van de cliënt om zelf beslissingen te nemen).
   • De zorg wordt verleend door verschillende zorgverleners die met elkaar samenwerken (integrale en Multi dimensionale benadering).
   • De zorg is ook gericht op de naasten.
   • Voor de omgeving van de cliënt is het vaak ingrijpend wanneer hun dierbare ziek is en niet meer beter kan worden.
   • Anticiperen en proberen van te voren te bedenken welke klachten en problemen in de nabije toekomst verwacht kunnen worden

Hoe kunt u thuiszorg regelen 

Thuiszorg vraagt u als volgt aan:

· huishoudelijke hulp: bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning);
· persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar: bij uw gemeente (jeugdhulp);
· begeleiding bij persoonlijke verzorging (als dit nodig is vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking): bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning);
· begeleiding in het dagelijks leven: bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning);
· verpleging en persoonlijke zorg (bij lichamelijke ziekte of beperking en bij dementie): wijkverpleegkundige van de thuiszorginstelling.

Kosten en vergoeding 

U heeft voor gemiddeld

€ 100 / dag24 uur Thuiszorg. De zorgverlener die wij bemiddelen zijn ongeveer 8 uur per dag met hun werkzaamheden bezig, aangezien zij bij u inwonen is er altijd iemand in huis om toezicht te houden. Dat geeft vertrouw en veel rust.

Voor de financiering van de hulp in het huishouden kunt u terecht bij het WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) loket van de gemeente waar u woont. U kunt hier een indicatie aanvragen. Vanaf het moment dat de gemeente de beschikking heeft aangegeven, heeft u recht op huishoudelijke hulp. Indien u hier hulp bij nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Uw zorg is onze zorg!

Bemiddeling bij 24 uurs zorg dag- en nachtzorg, toezicht en begeleiding (in bijna alle gevallen voor 100% betaalbaar vanuit het PGB!).

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg Bureau: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This