Zorg Au pair aan huis inhuren

Zorg Au pair aan huis inhuren regelen in 4 stappen

Stap 1. Welke hulp heb ik nodig? 

Het is eerst belangrijk om na te gaan welke hulp u nodig heeft. Wat is uw probleem, wat kunt u hier zelf al aan doen en wie kunnen u hier bij helpen? Het is prettig om hierbij geholpen te worden door een cliëntondersteuner. Dat is gratis.
Een cliëntondersteuner gaat samen met u en de mensen om u heen uw hulpvraag duidelijk maken. Hierbij wordt ook gekeken naar het zorgaanbod in uw buurt en kan hij/zij aanwezig zijn bij gesprekken.
Een cliëntondersteuner is altijd onafhankelijk en komt op voor uw belangen. Een professionele cliëntondersteuner wordt betaald door de gemeente.
 Ga naar het zorgloket van uw gemeente om cliëntondersteuning aan te vragen. 

Stap 2 – Indicatie of doorverwijzing voor thuiszorg aanvragen

Om bepaalde zorg te kunnen krijgen, heeft u een officiële indicatie nodig,  In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen. Deze krijgt u nadat een deskundige heeft onderzocht of uw hulp nodig heeft en zo ja; hoelang en hoeveel. Dat kunt u doen via u (huis)arts of bijvoorbeeld uw behandelend specialist. 

Stap 3. Leveringsvorm bepalen voor thuiszorg 

Heeft u de indicatie gekregen? Dan kunt u de leveringsvorm bepalen. Dit is simpelweg de manier waarop u de zorg ontvangt. Er zijn twee mogelijkheden: zorg in natura of een persoonsgebonden budget, ook wel bekend als het pgb. 

Thuiszorg via Pgb

Het pgb bestaat uit een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Zo kunt u dus zelf kiezen voor de zorg en de thuiszorgorganisatie. U moet dan met uw hulpverleners een zogenaamde zorgovereenkomst sluiten. In die zorgovereenkomst moet de hulp die u gaat ontvangen en de kosten ervoor worden vastgelegd. Die overeenkomst moet worden goedgekeurd door de Sociale Verzekeringsbank (de Svb, is de overheidsinstantie die belast is met het uitbetalen van o.a. de AOW, kinderbijlage en pgb). Daarna kunt u uw zorgkosten voor de thuiszorg declareren. 

Zorg in natura 

Hierbij krijgt u zorg van een thuiszorgorganisatie waarmee uw gemeente of zorgkantoor een contract heeft. Uw gemeente of zorgkantoor regelt alle administratie. Zelf hoeft u alleen af te spreken hoe u de thuiszorg wilt ontvangen met de zorgorganisatie. 

Stap 4. Kies zorgaanbieder (alleen bij pgb)

Heeft u voor het persoonsgebonden budget gekozen?
Wanneer u een persoonsgebonden budget heeft verkregen is het mogelijk om uw zorg in te kopen via Babs Zorg. Als zorginstelling die bemiddelen bij 24 uurs particuliere thuiszorg voorzien wij u van de zorg die in uw specifieke situatie wenselijk is. Wij zorgen er voor dat u of uw naaste geholpen wordt bij de dagelijkse bezigheden.

Maak direct vrijblijvend huisbezoek afspraak 055 – 5347232

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This