24 uur inwonende zorglener voor dementie - alzheimer zorg

Visie op zorg voor personen met dementie en mantelzorgers

Symptomen van dementie herkennen

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Het valt op dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite om te onthouden welke dag het is, of wordt sneller boos.

Veelvoorkomende symptomen van dementie of alzheimer:

  • Vergeetachtigheid
  • Problemen met dagelijkse handelingen
  • Vergissingen met tijd en plaats
  • Taalproblemen
  • Kwijtraken van spullen
  • Slecht beoordelingsvermogen
  • Terugtrekken uit sociale activiteiten
  • Veranderingen in gedrag en karakter
  • Onrust
  • Problemen met het zien

Merkt u dat uw ouders niet meer in staat zijn om zelfstandig voor zichzelf te zorgen?

Ervaart u beperkingen door geheugen bijvoorbeeld door dementie of alzheimer?

De ziekte dwingt zowel de persoon met dementie als diens mantelzorger om zich aan te passen aan de nieuwe situatie, waarin zij moeten leren leven met de dementie en zien om te gaan met verlies.
Door de beperkingen is iemand met dementie vaak minder goed in staat zelf in deze behoeften en verlangens te voorzien.
Daarbij is het van belang dat er niet alleen oog is voor de fysieke behoeften van iemand met dementie, maar ook voor diens sociale en emotionele behoeften en zinbeleving.

Bij persoonsgerichte zorg is het van belang om een onderscheid te maken tussen 

Persoonsversterkende en ondermijnende interacties zorgen.

Onder persoonsversterkende interacties verstaan wij: 

geruststellen, kalmeren, inspelen op behoefte van verlies van controle, tederheid tonen, ontspannen tempo, respecteren, accepteren, vieren, erkennen, oprechtheid, bevestigen van gevoelens, iemand helpen zijn vaardigheden te gebruiken, niet te veel of te weinig overnemen, samenwerken, iemand bij naam noemen, gevoel geven dat iemand erbij hoort, samen plezier maken. 

Onder persoons ondermijnde  interacties verstaan wij:

intimidatie, negeren, te hoog tempo, kinderlijke benadering, kleineren, etiketteren, beschuldigen, misleiden, niet erkennen, ontkrachten, opleggen, ontwrichten of verstoren waarmee iemand bezig is, iemand als object behandelen, verbanning, negeren, bespotten, stigmatiseren.

Persoonsgerichte dementiezorg betekent overigens niet alleen het aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van personen met dementie, maar ook bij die van hun mantelzorgers. 

Wat kan Babs Zorg voor u betekenen?

Babs Zorg biedt Een op Een persoonsgerichte zorg:

1 t/m 3 maanden inwonende zorgverleners. De zorgverleners blijven voor een periode van twee of drie maanden, daarna vindt de wisseling plaats, wij streven erna dat twee dezelfde zorgverlener elkaar om de twee of drie maanden te vervangen. Conform de Nederlandse Arbeidstijdenwet werken zij tussen 35 en 40 uur in de week, verspreidt over 6 dagen, aangezien zij bij u thuis de kost en inwoning hebben kunnen zij de overige tijd van hun aanwezigheid toezicht houden, 1 dag in de week zijn ze vrij.

Heeft u een speciale eisen voor  een Zorgverlener?

Maak direct vrijblijvend huisbezoek afspraak 055- 5347232 

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This