Zorg Au pair bij een chronische ziekte

24 uur inwonende zorgverlener bij een chronische ziekte

U bent chronisch ziek en steeds meer aangewezen op ondersteuning. U wil of kan niet langer een groot beroep doen met vrienden en familie? En een eigen persoonlijke assistent zou uitkomst bieden? Dan is inwonende zorgverlener  een betaalbaar en zeer goed alternatief.

Via Babs Zorg Bureau beschikt u snel over een ervaren en gediplomeerde zorgverlener. Iemand die graag de zorg op zich neemt en bijkomende huiselijke taken met plezier uitvoert. We nemen met u de situatie door en kiezen dan samen op basis van uw wensen en behoefte een passende zorgverlener. Babs Zorg Bureau  levert standaard hulp tot op het niveau van ‘helpende zorg en welzijn’ en dan mogen er geen zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’ (medische verrichtingen) door een zorgverlener worden toegepast. Heeft u wel deze specifieke zorgvraag dan moet er een BIG geregistreerde verpleegkundige worden ingezet.

Afhankelijk van de gekozen oplossing is de zorg altijd beschikbaar. Dus ook s’ nachts wanneer het nodig is. Op basis van uw levensritme en behoeften maken we goede afspraken over de inhoud van het werk en de werktijden.

Hoe regelt u thuiszorg?

Thuiszorg vraagt u als volgt aan:

  • huishoudelijke hulp: bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning);
  • persoonlijke verzorging voor jeugd tot 18 jaar: bij uw gemeente (jeugdhulp);
  • begeleiding bij persoonlijke verzorging (als dit nodig is vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking): bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning);
  • begeleiding in het dagelijks leven: bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning);
  • verpleging en persoonlijke zorg (bij lichamelijke ziekte of beperking en bij dementie): wijkverpleegkundige van de thuiszorginstelling.

Meerdere pgb’s tegelijk:

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging en verpleging. Dan krijgt u  een pgb van de gemeente (Wmo 2015 of Jeugdwet) en de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Cliëntondersteuning
Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente en is gratis.

Bron: Rijksoverheid

 

Maak direct afspraak 055- 5347232

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg Bureau: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This