Zorgindicatie aanvragen

Uw aanvragen in vier stappen

Stap 1. De aanvraag

U heeft een blijvende zorgbehoefte. Dit betekent dat u de hele dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. 

Hoe doe ik een Wlz-aanvraag?
Een Wlz-aanvraag doet u digitaal via www.ciz.nl. U kunt ook per post een aanvraag doen. Voor een Wlz-aanvraag is onder andere nodig: 

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • (Medische) gegevens over u/uw situatie, zoals een diagnose.
  • Uw zorgplan (indien aanwezig).

Een uitgebreider overzicht staat op de pagina Ik wil een aanvraag doen voor cliënten.
Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. 

Vult u het formulier voor iemand anders in? 

Stuur dan een ondertekende machtiging mee. Kijk bij de veelgestelde vragen voor informatie over machtigingen en wettelijke vertegenwoordiging. 

Aanvraag verstuurd? 

U ontvangt zo spoedig mogelijk de ontvangstbevestiging. 

Stap 2. Contact met CIZ

Is de aanvraag volledig? 

U ontvangt (in principe) binnen zes weken een besluit. 

Is extra informatie nodig? 

Dan vragen wij dit telefonisch of schriftelijk op. Of u ontvangt een uitnodiging voor een gesprek bij u thuis of tijdens het spreekuur. Uw mantelzorger of iemand uit uw directe omgeving is welkom bij dit gesprek. 

Stap 3. Het indicatiebesluit 

 

  • Het besluit wordt mondeling aan u toegelicht.
  • U ontvangt (in principe) binnen zes weken het besluit, per brief. Daarin staat ook de naam van uw contactpersoon bij het CIZ.
  • Het zorgkantoor ontvangt bericht als u toegang heeft tot de Wlz.

Stap 4. Het zorgkantoor kan helpen

Stap 4. Het zorgkantoor kan helpen 

Vanaf nu regelt u de zorg met Zorg kantoren. Het zorgkantoor kan u bijvoorbeeld helpen met de volgende vragen: 

  • Hoe wilt u de zorg ontvangen? Bijvoorbeeld thuis (met een pgb of zorg in natura) of in een instelling.
  • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Ook wilt u mogelijke dubbele kosten voorkomen. Lees meer op de pagina Na de Wlz-indicatie. 

Clientondersteuning 

Iedere cliënt heeft recht op hulp van een cliëntondersteuner. Deze helpt u met informatie, advies en bemiddeling. Als u een indicatie aanvraagt voor zorg vanuit de Wlz, heeft u recht op cliëntondersteuning vanuit uw gemeente. Als u toegang heeft gekregen tot de Wlz, kunt u voor cliëntondersteuning terecht bij het zorgkantoor in uw regio.

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This