Zorgindicatie en aanvraag PGB

Zorgindicatie 

Zorgindicatie en aanvraag PGB 

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten. 
U kunt een zorgindicatie aanvragen  bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De klanten van Babs Zorg Bureau ontvangen een persoonsgebonden budget (PGB) uit Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hiermee kan de zorg ingekocht worden. Onze 24 – uurs zorg is 100% betaalbaar vanuit dit
Persoonsgebonden budget (PGB).

Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)
Heeft u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. U kunt zelf inkopen met een pgb. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor.
De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Als u een pgb aanvraagt, nodigt het zorgkantoor u uit voor een gesprek om te kijken wat het beste bij u past. Dit kan een pgb zijn, maar het kan ook zijn dat zorg in natura of een combinatie (modulair pakket thuis) het beste past. 
 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan de zorgverlener pas uitbetalen als het contract is goedgekeurd.
 • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit kan ook verplicht zijn.
 • U mag geen behandeling betalen uit het pgb.

Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.
De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Pgb uit de Jeugdwet
De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.
De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk motiveren waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar. 
De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u met uw pgb inkoopt.
 • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of een pgb bij u past.
 • De verzekeraar beoordeelt de kwaliteit van de zorg die u inkoopt.
 • De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Hoe vraag ik een Zvw-Pgb aan?

Meerdere pgb’s tegelijk
Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u  een pgb van de gemeente (Wmo 2015 of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.
Cliëntondersteuning
Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente en is gratis.

Bron: Rijksoverheid      

Inwonende Zorgverlener heeft  invloed op uw uitkering

Onze zorgverleners  zijn altijd inwonend. Als u voor een langer periode kiest  dan moet de zorgverlener  in het GBA worden ingeschreven. Indien u een bijstandsuitkering heeft, zal het in huis nemen van een inwonende zorgverlener of Zorg Au pair gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Indien u een UWV uitkering heeft, heeft dit geen gevolgen voor  uw uitkering. Het in huis nemen van een inwonende zorgverlener heeft ook gevolgen voor uw huurtoeslag, echter niet voor uw zorgtoeslag. Indien u alleenstaand bent, gaat u met het in huis nemen van een inwonende zorgverlener, meer gemeentebelasting betalen. Een inwonende zorgverlener mag niet worden gezien als partner. Indien u een WMO budget heeft, mag de gemeente u hierop niet bekorten. Bij geen enkele gemeente in Nederland wordt aangegeven in de gemeentelijke verordening of in een beleidsregel, dat de budgethouder gekort mag worden bij het in huis nemen van een inwonende .

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg Bureau: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This