Blogs Babs Zorg Bureau

Blogs

Blog Lucie: De zorg au pair maakt iederen gelukkig.

Het aantal ouderen in onze samenleving neemt toe en er is een toenemende behoefte aan zorg. De benodigde zorg en de manier waarop deze wordt verleend verandert in hoog tempo: de zorg zelf wordt steeds complexer en de financiële druk neemt toe. De overheid stuurt daarom op het zoveel mogelijk aan huis verlenen ervan. Opnemen van hulpbehoevenden in instellingen, zoals bejaarden- en verpleeghuizen, wordt zo lang mogelijk uitgesteld door de hulpbehoevende zo lang mogelijk thuis te ondersteunen. 

Deze ontwikkeling is niet alleen het gevolg van financiële overwegingen. Door in de vertrouwde omgeving te verkeren, zijn er voor de hulpbehoevende meer mogelijkheden voor sociaal contact en behoud van vertrouwde activiteiten zoals boodschappen doen, huishoudelijke activiteiten en hobby’s. De hulpbehoevende kan dus in de vertrouwde omgeving en zo normaal als mogelijk leven leiden. Dit heeft een positief effect op het welzijn en gezondheid van de hulpbehoevende. 

De benodigde zorg aan huis wordt steeds vaker niet alleen geleverd door professionele zorg au pairs, maar ook door familieleden, buren en dergelijke. Er wordt steeds vaker nadrukkelijk een beroep gedaan op mantelzorgers. Vaak gaat dat goed zolang de ondersteuning zich beperkt tot periodieke ondersteuning: de zorgverlener en/of mantelzorger verleent de benodigde zorg en/of huishoudelijke hulp en laat de client daarna achter in de eigen omgeving. Soms is dat na verloop van tijd echter onvoldoende en is – al dan niet tijdelijk – full time ondersteuning nodig. 

Zodra thuishulp en/of mantelzorg onvoldoende blijken, resten twee mogelijkheden: de client verhuist alsnog naar een instelling waar wel de benodigde 24/7 ondersteuning wordt geboden of de client neemt een 24/7 verzorger in huis. Babs Zorg Bureau ondersteunt bij het werven, selecteren en ondersteunen van zo’n 24/7 verzorger.  

Ouderen zijn een belangrijke doelgroep, maar ook andere hulpbehoevenden kunnen een beroep doen op de service van Babs zorg Bureau. Denk bijvoorbeeld aan 24/7 ondersteuning bij een chronische ziekte of handicap, tijdelijke ondersteuning na een ongeval of andere situaties waarin fulltime ondersteuning door een professionele zorgverlener in huis gewenst is.

Blog Petra: Het fenomeen zorg au pair rukt op in Nederland

Het fenomeen zorg-au-pair rukt op in Nederland. Gediplomeerde vrouwen uit Oost-Europa (meestal Slowakije) komen hier drie maanden intern een thuiswonende oudere of een echtpaar verzorgen en gaan dan weer naar huis. Zij worden afgelost door een landgenote en komen na ongeveer twee maanden weer terug bij “hun” familie.

Dat is de 24-uurs thuiszorg door een au pair in een notendop. De kosten zijn ongeveer een kwart van wat dat zou kosten als het door Nederlandse organisaties zou worden uitgevoerd. Een win-win situatie voor iedereen: de oudere(n), de werkende au pair en het budget van de gezondheidszorg. De zorg-au-pair wordt doorgaans geheel uit het pgb betaald, een enkele uitzondering daargelaten.

Om bepaalde zorg te kunnen krijgen, heeft u een officiële indicatie nodig,  In dit schema ziet u precies welke stappen u moet nemen. Deze krijgt u nadat een deskundige heeft onderzocht of uw hulp nodig heeft en zo ja; hoelang en hoeveel. Dat kunt u doen via u (huis)arts of bijvoorbeeld uw behandelend specialist. 

Blog: Jan Christiaan Huijsman in zijn column

We hebben een van de allerbeste zorgstelsels ter wereld, maar die is nu niet gereed voor de toekomst. Dat schrijft Jan Christiaan Huijsman in zijn column in Zorgvisie tech magazine. ‘Tot nu toe blijft het overgrote deel van ‘transformaties’ helaas beperkt tot pilots en initiatieven bij een aantal vakgroepen.’

Blog: Barbora Adamova

Ouderen wonen om meerdere redenen steeds langer thuis. Om dit mogelijk te maken wordt naast thuiszorg steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Deze combineren de zorgtaak met hun ‘normale’ leven. Na verloop van tijd wordt dit vaak moeilijker; zeker als 24/7 begeleiding nodig wordt. 

Ouderen zijn een belangrijke doelgroep, maar ook andere hulpbehoevenden kunnen een beroep doen op de service van Babs zorg Bureau. Denk bijvoorbeeld aan 24/7 ondersteuning bij een chronische ziekte of handicap, tijdelijke ondersteuning na een ongeval of andere situaties waarin fulltime ondersteuning door een professionele zorgverlener in huis gewenst is.

Zorg in natura 

Hierbij krijgt u zorg van een thuiszorgorganisatie waarmee uw gemeente of zorgkantoor een contract heeft. Uw gemeente of zorgkantoor regelt alle administratie. Zelf hoeft u alleen af te spreken hoe u de thuiszorg wilt ontvangen met de zorgorganisatie. 

Kies zorgaanbieder (alleen bij pgb)

Heeft u voor het persoonsgebonden budget gekozen?
Wanneer u een persoonsgebonden budget heeft verkregen is het mogelijk om uw zorg in te kopen via Babs Zorg. Als zorginstelling die bemiddelen bij 24 uurs particuliere thuiszorg voorzien wij u van de zorg die in uw specifieke situatie wenselijk is. Wij zorgen er voor dat u of uw naaste geholpen wordt bij de dagelijkse bezigheden.

Maak direct vrijblijvend huisbezoek afspraak 055 – 5347232

13 + 11 =

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This