Nieuws

Corona virus covid-19 reizen zorg au pair

Naar Nederland reizen en het Europese inreisverbod 

Het hangt van uw situatie af of u wel of niet naar Nederland kunt reizen. Bekijk of u in uw situatie naar Nederland kunt reizen en wat de mogelijke voorwaarden zijn. Voor sommige mensen geldt door de uitbraak van het coronavirus een Europees inreisverbod waardoor zij de Europese Unie/het Schengengebied niet in mogen reizen. Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt dit inreisverbod. De lijst met uitzonderingen hierop was voor een aantal groepen tijdelijk opgeschort. Die uitzonderingen zijn weer van toepassing.

De uitzonderingen op het inreisverbod per 16 maart 2021

Met ingang van 16 maart 2021 kunt u naar Nederland reizen als het doel van uw reis onder 1 van de volgende uitzonderingcategorieën valt. Neem de nodige documenten mee waarmee u bij aankomst op de luchthaven het doel van uw reis kunt bewijzen. Zo kunt u toegang krijgen tot Nederland. U valt in een uitzonderingscategorie als 1 van onderstaande situaties voor u geldt:    U heeft de nationaliteit van een land uit de EU of een Schengenland.  
Onze zorg au pairs hebben een vitale functie of behoefte: zorgpersoneel, arts of verpleegkundige en mogen ze naar Nederland reizen om thuiswonende ouderen te verzorgen.

Hoe Babs Zorg Bureau Service omgaat met het coronavirus

Update 22 juni 2020

Vandaag zijn er 69 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 2 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn geen personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

16 maart 2020

Nederland is in de ban van het coronavirus. Deze week sprak onze premier Mark Rutte in een toespraak over de maatregelen en de verwachtingen die we moeten hebben de komende tijd. Zo zei hij dat het coronavirus voorlopig nog wel onder ons zal blijven.

Wij begrijpen dat de crisis rondom het coronavirus voor veel onrust zorgt. Babs Zorg Bureau volgt actief alle aanbevelingen van het RIVM en houdt zich aan een strikt protocol met haar medewerkers en coördinatoren door heel Nederland. In deze uitzonderlijke periode wensen wij onze cliënten, families, medewerkers en collega’s in de zorg veel gezondheid toe. Ook willen we benadrukken dat we juist nu de kwetsbare groepen in onze samenleving niet uit het oog mogen verliezen. Dit vraagt om veel creativiteit van onze medewerkers. Wij zullen er alles aan doen om de Zorg Au pairs, cliënten en collega’s van inwonen thuis zorg de ondersteuning te blijven bieden die zij van ons gewend zijn.

Juist nu is het belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van ons beleid omtrent het coronavirus.
Om die reden hebben wij de volgende maatregelen genomen en afspraken gemaakt:  

  • Babs Zorg Bureau volgt alle aanbevelingen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet.
  • We hebben een strikt landelijk protocol met interne en externe richtlijnen waar elke medewerker van op de hoogte is.
  • Er wordt actief schriftelijk en telefonisch gecommuniceerd met medewerkers, families, cliënten en collega’s in de inwonen thuis zorg.
  • Vanuit de directie worden er wekelijks, en indien nodig vaker, videoboodschappen gedeeld om extra tekst en uitleg te geven bij de situatie. We willen hiermee iedereen extra informeren en op de hoogte houden.
  • Er zijn geen werknemers van Babs Zorg Bureau besmet geraakt met het Coronavirus.

Meer vraag naar extra hulp
De verwachting is dat ons cliënten de komende tijd helemaal geen bezoek van familie zal ontvangen.   Al onze medewerkers worden opgeroepen om in deze tijd extra beschikbaar te zijn om samen klaar te staan voor cliënten. We bieden extra persoonlijke aandacht aan de cliënt en familie via de telefoon of op een andere manier.
Heeft u vragen omtrent het Coronavirus of zoekt u tijdelijk extra hulp in de familie? 

 Neem dan gerust contact met ons op 055-5347232

What Host Families say about us

by family Homayer, Amsterdam

“Erg positief. Nadat familie aanvraag formulier heb gestuurd werd ik binnen 1 dag gebeld voor interview bij thuis (dat vind ik ook zeer aangenaam). Ik heb verder alle benodigd documenten gestuurd en voor sneller procedure….. “

Share This