Klachten commissie

Klachten over de zorg

Heb je een klacht over je huisarts, tandarts, ziekenhuis of andere zorgverlener en zorginstelling? Ben je ontevreden over bijvoorbeeld de behandeling, bejegening, verzorging, wachttijden of het eten? Dan kun je een klacht indienen. De instelling of hulpverlener is verplicht een mogelijkheid te bieden voor het indienen van een klacht. En deze klacht ook in behandeling te nemen. Ook als de klacht in hun ogen klein of onterecht lijkt. Maar voordat je een officiële klacht indient, is het verstandig eerst in gesprek te gaan met de betreffende zorgverlener.

Wat kun je doen als je een klacht hebt over de zorg?

Wil je een zorgklacht indienen? Dan kun je de volgende vragen hebben:

 • Wat zijn mijn rechten? 
 • Waar kan ik terecht met mijn zorgklacht?
 • Heeft het wel zin om een klacht in te dienen?
 • Zijn er andere mogelijkheden om mijn klacht over de zorg te bespreken?
 • Waar kan ik terecht voor advies bij een klacht?
 • Wie kan mij helpen bij het indienen van een klacht?

Mag een ander namens mij een klacht indienen?

Ben je zelf niet in staat om een klacht in te dienen? Of zie je er erg tegenop? Dan kun je een vertegenwoordiger aanwijzen en machtigen. Deze persoon kan dan namens jou een klacht indienen. Bijvoorbeeld een ouder, familielid, mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Bij een minderjarige kan een wettelijk vertegenwoordiger een van de ouders of de voogd zijn. In het geval van een wilsonbekwame volwassen persoon kan dat een mentor, curator of bewindvoerder zijn. Nabestaanden mogen in uitzonderingsgevallen een klacht indienen.

 

Dit doen wij

Iedereen heeft recht op duidelijke en laagdrempelige klachtopvang. Heb je een klacht? Dan is het belangrijk dat zorgaanbieders daar goed mee omgaan. Daarmee lever jij als patiënt een bijdrage aan het verbeteren van zorg. Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt en genoegdoening kan krijgen voor de ervaren onvrede over de zorg.

Regelmatig horen wij van patiënten dat zij niet weten waar en hoe ze een klacht kunnen indienen. En wat ze daar vervolgens van mogen verwachten. Ze vinden onvoldoende informatie. Die informatie moet veel helderder zijn en bij alle zorgmedewerkers en patiënten bekend zijn.

Patiënten federatie Nederland pleit voor het beter borgen van de rechten van patiënten via het wetsvoorstel Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (KKGz). Dit wetsvoorstel schrijft onder andere een klachten- en geschillenprocedure voor waarin de zorginstelling verplicht is laagdrempelige klachtopvang en –bemiddeling te bieden. Ook kun jij als  patiënt met deze wet je rechten beter uitoefenen, doordat zorgaanbieders zich moeten aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

 

Maak direct vrijblijvend huisbezoek afspraak 055- 5347232

  6 + 15 =

  Lees wat zorgvragers zeggen over ons

  door mvrw. Homayer, Amsterdam

  "Thanks Babs Zorg: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

  Share This