Jeugdzorg

De Jeugdzorg

Door een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap, autistische stoornis en ADHD bij de jeugd zou u meer  hulp aan huis kunnen gebruiken.
Anderen kunnen zich door een handicap of autisme al op een jongere leeftijd niet zelfstandig redden. Als uw kind het liefst thuis blijft wonen en de zorg aan huis wilt inhuren, kunt u kiezen voor inwonende zorgverlener.

Ons gespecialiseerd inwonende zorgverlener kan u een goede begeleiding en ondersteuning bij de dagelijkse routine geven.

In bijna alle situaties veroorzaakt een zorgbehoefte voor een gedwongen verhuizing uit de vertrouwde leefomgeving een terugval in het functioneren.

En meerdere korte zorgmomenten per dag zijn soms geen oplossing wanneer meer structuur en persoonlijke aandacht noodzakelijk zijn.

Wij bieden daarom een flexibele en goedkopere oplossing uit EU landen (man of vrouw). Ons professioneel zorgverlener is direct beschikbaar, zij / hij spreekt Engels of Duits.

Alle wensen en vormen van zorg en ondersteuning zijn bespreekbaar.

Maak direct afspraak 055- 5347232

  Algemene informatie

  PGB in de Jeugdwet

  Ouders kunnen zelf jeugdhulp inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB). Dit kan als de gemeente uw kind een individuele voorziening toekent, en u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  -U moet aangeven waarom ondersteuning ‘in natura’ niet geschikt is voor uw kind.
  -U moet een pgb kunnen beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen).
  -U moet zorg inkopen die goed en veilig is.
  www.regelhulp.nl

  PGB WMO

  Een persoonsgebonden budget (PGB) is geld waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U kunt kiezen voor een pgb als u Wmo-ondersteuning krijgt van uw gemeente, zoals:
  -begeleiding in het dagelijks leven
  -huishoudelijke hulp
  -dagbesteding of logeeropvang
  -woningaanpassingen of een rolstoel. 

  PGB WLZ

  Met een Wlz-PGB kunt u zelf langdurige, intensieve zorg inkopen. Dit PGB is bestemd voor jeugd en volwassenen die blijvend permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. Zij verhuizen niet naar een zorginstelling, maar blijven thuis wonen en organiseren de zorg zelf. Bij het pgb sluit u zelf contracten af met uw zorgverleners.

  PGB Zvw (zorgverzekering)

  Een pgb is een persoonsgebonden budget, een geldbedrag om zelf zorg in te kopen. De zorgverzekeraar biedt dit pgb.
  Het Zvw-pgb is beschikbaar voor:
  -Volwassenen met een indicatie voor verpleging en/of verzorging aan huis (wijkverpleging).
  -Jeugd met een indicatie voor verpleging aan huis of voor intensieve kindzorg (een combinatie van verpleging, verzorging, begeleiding en eventueel thuisbeademing).
  U kunt het budget gebruiken voor verpleging en verzorging aan huis of op een andere locatie, bijvoorbeeld op school of op het werk. De kosten voor indicatiestelling en het opstellen van een zorgplan kunt u niet betalen uit het pgb. 

  Zorgkantoor en SVB

  Servicecentrum PGB van de SVB

  Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert de persoonsgebonden budgetten voor jeugdhulp, Wmo-ondersteuning en Wlz-zorg.

  Zorgbeschrijving en zorgovereenkomsten

  -Als uw kind een pgb krijgt van de gemeente (WMO) moet u per zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. De zorgovereenkomsten moeten opgestuurd worden naar de SVB.
  -Als uw kind een pgb krijgt uit de WLZ moet u per zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten en u moet per zorgverlener een zorgbeschrijving invullen. De zorgovereenkomsten en de zorgbeschrijvingen moeten opgestuurd worden naar het Zorgkantoor.

  Trekkingsrecht

  Het geld van het budget staat op rekening van de SVB, maar u houdt zelf de regie. Trekkingsrecht heet dit. Trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. De facturen en urenformulieren levert u bij de SVB in. Na controle maakt de SVB de salarissen over naar de zorgverleners die u hebt ingehuurd.

  Meer info hierover vindt u op de website van www.regelhulp.nl

  Wmo en jeugdwet tarieven

  Elke gemeente mag zelf de tarieven voor de zorg binnen het PGB vaststellen. Wel is er een wettelijke eis dat de tarieven toereikend moeten zijn. Ook kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet bepalen, ook de hoogte hiervan mag de gemeente zelf beslissen, met een wettelijk maximum.

  Zorgverzekeraar (Zvw) tarieven

  Voor verpleging en verzorging hebben alle zorgverzekeraars gekozen voor uniforme regels.

  De tarieven zijn als volgt:

  Formele zorgaanbieder
  -maximum uurtarief persoonlijke verzorging € 38,56
  -maximum uurtarief verpleging € 57,08

  Natuurlijk persoon (vrienden, familie of zorgaanbieders zonder agb-code)
  -maximum uurtarief € 20,00

  PGB tarieven

  Het PGB budget wordt berekend op basis van de klassen waarvoor u een indicatie heeft gekregen. Voor al die klassen zijn door het ministerie van VWS tarieven vastgesteld. Een overzicht van deze tarieven staan in het document Tarieventabel PGB die u hieronder kunt downloaden.

  Als voor meer functies een budget wordt toegekend, worden de verschillende bedragen bij elkaar opgeteld. De tarieven gelden ‘op jaarbasis’. Als het budget voor een periode korter dan een jaar wordt toegekend, wordt het bedrag natuurlijk lager.

  De tarieven in onderstaand document zijn geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. De tarieven zijn van toepassing voor budgethouders met een indicatie voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of logeren.
  www.menziszorgkantoor.nl

  Lees wat zorgvragers zeggen over ons

  door mvrw. Homayer, Amsterdam

  "Thanks Babs Zorg: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

  Share This